Assessorament laboral

i

Nomines

Ets autònom i tens treballadors al teu càrrec? Ens encarreguem de tot perquè puguis administrar fàcilment l’actiu més valuós de qualsevol negoci, les persones.

 

 

 • Les nòmines dels teus empleats llistes a temps i complint tots els requisits (nòmines mensuals, pagues extres, endarreriments, liquidacions)
 • Remeses bancàries per al pagament de les nòmines
 • Tota la informació necessària per incloure la informació en la comptabilitat

Contractes de treball

 

 

 • Els teus contractes de treball preparats segons models oficials, així com la seva presentació davant l’Administració
 • Assistència en els processos de baixa de les relacions laborals (cartes fi de contracte, certificat d’empresa, quitança)
 • Control i seguiment dels venciments dels contractes de treball dels teus empleats
Z

Gestions amb la Seguretat Social

</br>
Ens encarreguem de tots els tràmits amb la Seguretat Social:
 • Altes, baixes i variacions dels treballadors.
 • Confecció i enviament mensual de les Assegurances Socials.
 • Gestió de parts d’Incapacitat Temporal (IT) i Accidents de Treball (AT – inclosa la comunicació en sistema Delt @).
Gestionem tot el relatiu a l'IRPF sobre el teu plantilla:
 • Comunicació de dades a l’empresa per al càlcul de l’IRPF (model 145).
 • Càlcul d’IRPF dels empleats segons la situació personal i familiar.
 • Confecció i presentació de l’ingrés a compte de les retencions d’IRPF mensual / trimestral (models 111/216) i del resum anual de les retencions d’IRPF (model 190/296). Règim estatal i foral.
 • Confecció dels Certificats de Retencions.