Ofertes

OFERTA EMPRENEDOR

Consisteix en la tramitació gratis de l’alta de l’autònom i accés a una tarifa especial per l’assessorament fiscal i comptable.

Autònoms

Altes

Alta a l’Agència Tributària ia la Seguretat Social

Atur

Capitalització de l’Atur

Subvenció

Sol·licitud subvenció autoocupació

Assessorament fiscal i comptable

Assessorament fiscal i comptable per al primer any amb una tarifa de 25 euros mensuals, fins a 200 factures anuals, més 0,50 euros per factura addicional. Per al segon any aquesta tarifa serà de 29 euros, inclou:

 1. Comptabilització de factures.
 2. Declaracions d’IVA trimestrals models 303 i anual model 390
 3. Declaracions a compte renda trimestrals models 130 o 131
 4. Declaracions trimestrals retenció lloguers model 115
 5. Declaració anual retenció lloguers model 180
 6. Declaració anual model 347
 7. Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitaria model 349
 8. Liquidació d’IVA no periòdica model 309
 9. Contestació requeriments agència tributària
 10. Programa de gestió de clients / proveïdors, que permet confeccionar les seves factures emeses (SII / FACIL)
 11. Constitució de la societat Express, totalment gratis incloent notària i registre mercantil

OFERTA SOCIETATS

Consisteix en la tramitació gratis de la constitució de la societat exprés i accés a una tarifa especial per l’assessorament fiscal i comptable.

Constitució Societat Exprés

Constitució de la societat Express, totalment gratis incloent notària i registre

Altes

Alta a l’Agència Tributària ia la Seguretat Social

Assessorament fiscal i comptable

Assessorament fiscal i comptable per al primer any amb una tarifa de 69 euros mensuals, fins a 200 factures anuals, més 0,60 euros per factura addicional. Inclou:

 

 1. Comptabilització de factures
 2. Declaracions d’IVA trimestrals models 303 i anual model 390
 3. Declaracions trimestrals retenció lloguers model 115
 4. Declaració anual retenció lloguers model 180
 5. Declaració anual model 347
 6. Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitaria model 349
 7. Liquidació d’IVA no periòdica model 309
 8. Contestació requeriments agència tributària
 9. Programa de gestió de clients / proveïdors, que permet confeccionar les seves factures emeses (SII / FACIL)
Oferta bàsica autònom per 9,90 € mensuals. inclou:

Programa de gestió SIIFACIL amb 6 mesos de servei gratuït Una empresa inclosa 10 factures emeses al mes 10 factures rebudes al mes Homologació per l’Agència Tributària de les factures, podràs destruir l’original Comptabilitat

Oferta premiun autònom per 25 € mensuals. Inclou:

Programa de gestió SIIFACIL amb assessorament fiscal i comptable, amb 6 mesos de servei gratuït

Una empresa inclosa

10 factures emeses al mes

10 factures rebudes al mes

Homologació per l’Agència Tributària de les factures, podràs destruir l’original

Assessorament fiscal i Comptable:

– Declaracions d’IVA trimestrals models 303

– Declaració anual d’IVA model 390

– Declaracions a compte renda trimestrals models 130 o 131

– Declaracions trimestrals retenció lloguers model 115

– Declaració anual retenció lloguers model 180

– Declaració anual model 347

– Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitaria model 349

– Liquidació d’IVA no periòdica model 309

– Contestació requeriments agència tributària

* Aquests preus, així com el servei gratuït són per a un volum de 10 factures emeses al mes i 10 factures rebudes al mes, per cada factura que excedeixi d’aquests volums es cobrarà 0,50 euros.

Tramitació d'herències

Grup CG Consultors ofereix un servei únic de tramitació integral d’herències, que integra la planificació i tramitació del procés successori, evitant la intervenció de diferents professionals, mitjançant la prestació d’un servei d’assessorament integral i personalitzat, atenent a les necessitats i interessos de cada client. Un servei que comprèn tots els tràmits necessaris, des de la sol·licitud del certificat de saldos bancaris, fins a l’acceptació de l’herència, liquidació d’impostos, així com inscripcions en els Registres de la Propietat i canvis en el Cadastre.